VPS/CloudServer SSD Business

tặng kèm Antiddos
 • B1

  • 4 core vCPU
  • 8GB RAM
  • 80GB SSD
  • 1000Mbps Speed
  • Default AntiDDOS
  • Unlimited Bandwidth
 • B2

  • 4 core vCPU
  • 10GB RAM
  • 100GB SSD
  • 1000Mbps Speed
  • Default AntiDDOS
  • Unlimited Bandwidth
 • B3

  • 6 core vCPU
  • 12GB RAM
  • 120GB SSD
  • 1000Mbps Speed
  • Default AntiDDOS
  • Unlimited Bandwidth
 • B4

  • 8 core vCPU
  • 16GB RAM
  • 150GB SSD
  • 1000Mbps Speed
  • Default AntiDDOS
  • Unlimited Bandwidth